artykuł nr 11

Obwieszczenie z dnia 23.08.2007 dot możliwości...

Budowa 3 szt elektrowni wiatrowych MICON – 250 o mocy max 250KW o wysokości całkowitej do 45m na działce nr ewid 1687 w miejscowości Skrzydlów

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 14...

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)zawiadamiam: na podstawie wniosku Pana Janusza Musia działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Częstoch

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kłomnicach

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zastawie w miejscowosci Zdrowa

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 19...

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)zawiadamiam że w dniu 18 czerwca 2007r. została wydana decyzja nr: 1/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu