artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 25...

o wszczęciu postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w Karczewicach,

artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 21...

o wydaniu decyzja nr: 4/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci sanitarnej wraz z przyłączami W miejscowości Kłomnice ul. Południowa, ul. Łąkowa, ul. Wrzosowa, ul. Brzozowa, ul. Sosnowa.

artykuł nr 8

Obwieszczenie z dnia 18.09.2007

Budowa kanalizacji sanitarenj wraz z przykanalikami w miejscowosci Kłomnice przy ulicy Południowej, Brzozowej, Wrzosowej i Sosnowej w miejscowości Kłomnice

artykuł nr 9

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS...

p.n. Zorganizowanie zajęć świetlicowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Witkowice.

artykuł nr 10

Obieszczenie z dnia 23.08.2007 dot możliwości...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy max 130KW o wysokości całkowitej do 36m na działce nr ewid 1222 w miejscowości Skrzydlów.