artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 110/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 109/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 108/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 107/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 106/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.