artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 120/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Pacierzowie w drugim przetargu

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 119/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 118/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 117/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 116/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych