artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 125/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice działek położonych w Rzekach Wielkich.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 124/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajęcia budynku w miejscowości Witkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 123/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości rolnych położonych w Rzerzęczycach.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 122/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: bezprzetargowego zbycia działki nr 694/4 o pow.0,0369 ha położonej w Witkowicach przy ul. Leśnej.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 121/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice gospodarstwa rolnego położonego w Konarach.