artykuł nr 96

Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: realizacji i finansowania zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w Zespołach Szkół na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 97

Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Kłomnice na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej, wprowadzenia do realizacji procedur zawartych w Narodowym Systemie Pogotowia Kryzysowego oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w planie opera

artykuł nr 98

Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 99

Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006r.

artykuł nr 100

Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Rzekach Małych.