artykuł nr 91

Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.04.2007r

artykuł nr 92

Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania członków - przedstawicieli organu prowadzącego placówki oświatowe, do komisji konkursowej, która wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzerzęczycach.

artykuł nr 93

Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania składu osobowego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Rzerzęczycach.

artykuł nr 94

Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 95

Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach