artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Marty Krok ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Marty Ojrzyńskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.

artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : użyczenia na czas oznaczony części działki nr 15/1.