artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kłomnicach oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki zabudowanej położonej w Kłomnicach.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: programu szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia stanu pogotowia kasowego dla kasy jednostki Urzędu Gminy Kłomnice

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Kłomnice