artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 69/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Kłomnicach.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 68/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie:zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 66/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zi