artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zebrania Gminnego Zespołu Reagowania

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 74/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajęcia pomieszczeń na bibliotekę w miejscowości Skrzydlów.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 72/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Anety Prokop ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 71/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Agnieszki Dróżdż ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.