artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 80/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy nieruchomości rolnych położonych w Kłomnicach.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 79/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: tymczasowych zmian w zakresach obowiązków niektórych pracowników Urzędu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 78/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 77/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 76/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia terminów składania oraz wzoru wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju