artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 85/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie:Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 84/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół w Witkowicach

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 83/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 81/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I. półrocze 2007r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007r.