artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 135/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia części działki na poszerzenie wjazdu.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 134/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 133/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Kłomnicach.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 132/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 131/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.