artykuł nr 26

Zarządzenie nr 115/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 114/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 113/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 112/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : przejęcia w formie darowizny gospodarstwa rolnego położonego w Lipiczu i Kłomnicach.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 111/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia działki pod urządzenie boiska sportowego i placu zabaw w Pacierzowie.