artykuł nr 86

Zarządzenie nr 56/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny nieruchomości rolnej położonej w Garnku.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 55/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 54/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia na rzecz gminy działki pod urządzenie drogi.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 53/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 51/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku w miejscowości Kłomnice „Zespół Gminny Nr 2” przy ul. Strażackiej 18 na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.