artykuł nr 81

Zarządzenie nr 62/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż działek nr 153/1 i 153/2 w Rzekach Wielkich.

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 60/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006r.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 59/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Zespołu doradczo-Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w celu rozstrzygnięcia ofert na realizacje zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez upowszechnienie kultury

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 58/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofert na dzierżawę.

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 57/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny nieruchomości rolnej położonej w Kłomnicach.