artykuł nr 51

Zarządzenie nr 90/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 89/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 52/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 48/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 88/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sporządzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kłomnice