artykuł nr 46

Uchwała Nr 297/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego.

artykuł nr 47

Uchwała Nr 296/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 48

Uchwała Nr 295/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podziału gminy na okręgi i obwody głosowania.

artykuł nr 49

Uchwała Nr 294/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.

artykuł nr 50

Uchwała Nr 293/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r. Instytucji Kultury Gminy Kłomnice