artykuł nr 41

Uchwała Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.

artykuł nr 42

Uchwała Nr 301/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podziału gminy na okręgi i obwody głosowania.

artykuł nr 43

Uchwała Nr 300/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchylenia uchwały Nr 295/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 czerwca 2006 roku.

artykuł nr 44

Uchwała Nr 299/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 45

Uchwała Nr 298/XXXII/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.