artykuł nr 1

POSTANOWIENIE z dnia 09.08.2004

Na podstawie art.51 ust. 2 ,3 i 5 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627) , art. 123 k.p.a. , w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.05.2004, Przedsiebiorstwa Farb Przemysłowych „PROCHEM” sp. z o.o. , Kłomnic

Dostępne kategorie:
2003
2004
2005