artykuł nr 16

Zarządzenie nr 108/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Rzekach Wielkich.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 107/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: Projektu budżetu gminy na 2006 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 106/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 110/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 105/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia działki pod przepompownię ścieków w Adamowie.