artykuł nr 11

Zarządzenie nr 114/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2005 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 113/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2005 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 112/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż działki nr 359/3 w Lipiczu.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 111/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Kłomnice

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 109/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 33/01 z dnia 20.12.2001 r.