artykuł nr 91

Zarządzenie nr 34/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny gospodarstwa rolnego położonego w Pacierzowie.

artykuł nr 92

Zarządzenie nr 33/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2005 rok.

artykuł nr 93

Zarządzenie nr 32/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania koordynatora do aktualizacji dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych

artykuł nr 94

Zarządzenie nr 31/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: realizacji i finansowania zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 w Zespołach Szkół na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 95

Zarządzenie nr 30/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.