artykuł nr 81

Zarządzenie nr 44/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nieodpłatnego przekazania działki nr 1680/8 na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stefana w Skrzydlowie

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 43/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 42/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompownią ścieków z budową energetycznych przyłączy kablowych w miejscowości Zawada, Zb

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 41/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Konary” współfinansowa

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 40/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Pacierzów” współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD.