artykuł nr 1

Zarządzenie nr 124/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu położonego w budynku Urzędu Gminy.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 123/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2005 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 122/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie :powołania : po.Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 121/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku w miejscowości Zawada na rzecz ZMW w Zawadzie.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 120/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w miejscowości Zawada na rzecz Klubu Sportowego „WARTA” w Zawadzie.