artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Rędziny z dn. 15 lipca...

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice Z DN. 15...

w dn. 14 lipca 2005r została wydana na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ul. Myśliwska 5, decyzja nr B- 7331-10-0488/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi krajowej (ul. Częstochowsk

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice Z DN. 15...

w dn. 14 lipca 2005r została wydana na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ul. Myśliwska 5, decyzja nr B- 7331-15-0634/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi krajowej (ul. Częstochowsk

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice Z DN. 6 lipca...

w dn. 05 lipca 2005r została wydana na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ul. Myśliwska 5, decyzja nr B- 7331-17-0636/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi krajowej ...

artykuł nr 25

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy...

W sprawie wyłaczenia bibliotek ze struktur Gminnego Ośrodka Kultury.