artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 104/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty w 2004r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 103/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty w 2004r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 102/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty w 2004r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 101/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych oświaty w 2004r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 100/04 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: Projektu budżetu gminy na 2005 r.