artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 69/2004

Zarządzenie Nr 69/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2004r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 68/2004

Zarządzenie Nr 68/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2004r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 67/2004

Zarządzenie Nr 67/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2004r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli pełniących funkcję wychowawców klas

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 66/2004

Zarządzenie Nr 66/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2004r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 65/2004

Zarządzenie Nr 65/04 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2004 r. w sprawie zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu gminy Kłomnice na 2004 r.