artykuł nr 1

Uchwała Nr 190/XX/04 Rada Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 189/XX/04 Rada Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyrażenia zgody na wznowienie działalności przez Młodzieżową Radę Gminy Kłomnice w roku 2005.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 188/XX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice działki nr 547/3 położonej w Nieznanicach od Agencji Nieruchomości Rolnej-Oddział Terenowy w Warszawie.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 187/XX/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie : nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice działki położonej w Adamowie od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Opolu.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 186/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

W sprawie zmiany uchwały nr 140/XV/04 z dnia 03.06.2004r.