artykuł nr 1

Podatki rolny i leśny na rok 2017

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2017r. wynoszą: * 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych * 262,20 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.).

artykuł nr 2

Podatki rolny i leśny na rok 2016

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2016r. wynoszą: * 134,3750 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych * 268,7500 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.).

artykuł nr 3

Podatki rolny i leśny na rok 2015

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2015r. wynoszą: * 150,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych * 300,00 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.).

artykuł nr 4

Podatki rolny i leśny na rok 2014

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2014r. wynoszą: * 150,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych * 300,00 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.).

artykuł nr 5

Podatki rolny i leśny na rok 2013

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2013r. wynoszą: * 150,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych * 300,00 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.).