artykuł nr 16

Wysokość podatku od środków transportowych na...

Wysokość podatku od środków transportowych obowiązujące od I stycznia 2007r (wszystkie stawki podatku w złotych):

artykuł nr 17

Wysokość podatku od środków transportowych na...

Wysokość podatku od środków transportowych obowiązujące od I stycznia 2006r (wszystkie stawki podatku w złotych):