artykuł nr 11

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2013

Uchwała dotycząca stawek podatku od środków transportowych znajduje się w dziale uchwały.
Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała 150/XIX/2012

artykuł nr 12

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2012

Uchwała dotycząca stawek podatku od środków transportowychi znajduje się w dziale uchwały.
Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała 82/XI/2011

artykuł nr 13

Wysokość podatku od środków transportowych na...

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok:

artykuł nr 14

Wysokość podatku od środków transportowych na...

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok :

artykuł nr 15

Wysokość podatku od środków transportowych na...

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok: