artykuł nr 6

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2012

Uchwała dotycząca stawek podatku od środków transportowychi znajduje się w dziale uchwały.
Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała 82/XI/2011

artykuł nr 7

Wysokość podatku od środków transportowych na...

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok:

artykuł nr 8

Wysokość podatku od środków transportowych na...

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok :

artykuł nr 9

Wysokość podatku od środków transportowych na...

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok:

artykuł nr 10

Wysokość podatku od środków transportowych na...

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok : 1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:...