artykuł nr 1

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2023

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.

Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 387/XLVII/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2022

artykuł nr 2

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2022

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.

Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 288/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2021

artykuł nr 3

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2021

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.

Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 200/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2020

artykuł nr 4

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.

Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

artykuł nr 5

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.

Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2018