artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 98/XI/2003 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2004r

UCHWAŁA Nr 98/XI/2003Rady Gminy Kłomnice z dnia 2 grudnia 2003w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2004r.
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 97/XI/03 sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

U C H W A Ł A Nr 97/XI/03Rady Gminy Kłomnice z dnia 2 grudnia 2003r.w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 96/XI/2003 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 96/XI/2003Rady Gminy Kłomnice z dnia 2 grudnia 2003 r.w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
Dostępne kategorie:
IV Kwartał