artykuł nr 1

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Załączniki:
treść uchwały 317 KB
artykuł nr 2

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Załączniki:
treść uchwały 79 KB
artykuł nr 3

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014

Załączniki:
treść uchwały 57 KB
artykuł nr 4

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2011

Załączniki:
treść uchwały 49 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK