artykuł nr 1

Urząd sprawuje Pan mgr inż. Adam Śliwakowski  Kontakt: tel. (034) 328-11-22 e-mail: wojt2@klomnice.pl