główna zawartość
artykuł nr 1

Plan postępowań przetargowych na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień

w 2020 roku

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia

na roboty budowlane, dostawy lub usługi

 

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

 

 

[zł]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

 

Świadczenie usługi odbierania, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłomnice

 

 

 

 

 

 

 

Usługi

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

 

 

 

 

1 200 000,00

zł brutto

 

 

 

 

 

 

I kwartał 2020

Przebudowa ul. Żabiej w miejscowości Adamów

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00

zł brutto

I kwartał 2020

Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik (zadanie wieloletnie)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 000 000,00 zł brutto (na rok 2020)

I/II kwartał 2020

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

140 000,00 zł brutto

I/II kwartał 2020