główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz dot. umieszczenia reklam na obiektach stanowiących własność Gminy Kłomnice na okres do 3 lat.

 W Y K A Z

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 48/2013 z dnia 24.04.2013 r. i zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 137/2019 z dnia 04.09.2019 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący umieszczenia reklam na obiektach stanowiących własność Gminy Kłomnice na okres do 3 lat na rzecz:

Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego „ALDCARS” Aldona Jurczyk-Koza Bartkowice, ul. Wąska 6, 42-270 Kłomnice 2 banerów reklamowych każdy o pow. 1x2 m2, o treści reklamy” Opony, mechanika, adres, nr telefonu” umieszczone na ogrodzeniach działek nr ewid:

  1. 51/3 obręb geodezyjny Kłomnice, przy ul. Zdrowskiej, księga wieczysta CZ1C/00121394/4
  2. 9633 obręb geodezyjny Rzerzęczyce, przy ul. Skrzydlowskiej, księga wieczysta CZ1C/00082735/1

 

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018