główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonej w miejscowości Rzeki Wielkie.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 131/2019 z dnia 28.08.2019 r.

Wójt Gminy Kłomnice

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

 

obręb

Numer działki

Pow. w ha

W tym użytki

Numer księgi wieczystej

Proponowany czynsz w q pszenicy

Rzeki Wielkie

314/7

 

0,1043

R IVb-0,0107

R V- 0,0936

CZ1C/00046209/1

0,20

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w  wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualna cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018