główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonej w miejscowości Zdrowa.

WYKAZ

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice

Nr 128/2019 z dnia 22.08.2019 r.  

Wójt Gminy Kłomnice 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Kłomnice przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

 

 

Obręb

Numer

działki

Pow. w ha

w tym: użytki

numer księgi wieczystej

Proponowany czynsz w q

Zdrowa

174

1,49 ha

R IV b-0,66 ha

Ł IV- 0,32 ha

R IV a- 0,49 ha

Ł W IV- 0,02 ha

 

CZ1C/00047469/8

Zaplata czynszu nastąpi w formie niepieniężnej poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie działki

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018