główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadzie.

Kłomnice, dnia 28.12.2016r

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego  II ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości położonej obręb Zawada  przy ul. Ogrodowej oznaczonej  nr 300/1 o pow.0,3014 ha,  księga wieczysta CZ1C/00166148/2, który odbył się 21.12.2016r w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę  brutto – 21 400,00 zł

Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 16.12.2016r nie została wpłacona kwota wadium na w/w działkę.

Wobec powyższego II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.