główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 188/3 obręb Zdrowa.

Kłomnice, dnia 16.08.2016r

 

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego  II ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości j położonej obręb Zdrowa przy ul. Zielonej 5  oznaczonej  nr 188/3 o pow.0,2514 ha,  księga wieczysta CZ1C/00047469/8, który odbył się 08.08.2016r w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę  brutto – 20 790,00 zł

Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 05.08.2016r nie została wpłacona kwota wadium na w/w działkę. Wobec powyższego II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.