główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz dot.wydzierżawienia działki rolnej w Rzekach Małych

 

W  Y  K  A  Z 

  Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r ( Dz. U.z 2010r Nr 102, poz.651) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 141/2011 z dnia 08.12.2011r;

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnego przetargu ofert.

Nieruchomość rolna położona obręb Rzeki Małe oznaczona jako działka nr:

- 1021 o pow.0,66 ha (w tym: RIVa-0,06 ha, RIVb-0,20 ha, RV-0,40 ha), k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00118968/5.

Proponowana wysokość czynszu ogółem za w/w działki  0,50q pszenicy w.g średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Okres dzierżawy 5 lat.

Termin oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.