główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  NABORU NA  GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ  D/S  URBANISTYKI, PLANOWANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  NABORU

NA  GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ  D/S  URBANISTYKI, PLANOWANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

 

Informuje się , że w  ogłoszonym  Zarządzeniem  nr. 122/2019 z dnia 06.08.2019r. Wójta  Gminy Kłomnice naborze  na głównego specjalistę d/ s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice w Załączniku nr 1 do Zarządzenia zmienia się pkt.8 .1), który uzyskuje brzmienie :

„ 8.1) Wymagane dokumenty należy: przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub składać osobiście w siedzibie Urzędu-ul. Strażacka 20,pokój 103, w terminie do 02 września 2019 r .do godz.: 15:30

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją główny specjalista d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego ”.