główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

NA  KIEROWNIKA REFERATU  ROZWOJU  I  PROMOCJI  GMINY  W  URZĘDZIE  GMINY  W  KŁOMNICACH OGŁOSZONEGO  ZARZĄDZENIEM NR 170/2018 WÓJTA GMINY  KŁOMNICE  Z DNIA 07.12.2018r.

 

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Kłomnicach został wybrany Pan Adam Worwąg.

Uzasadnienie: Pan Adam Worwąg przedłożył wszystkie wymagane w konkursie dokumenty oraz udowodnił  w II etapie naboru posiadane  kwalifikacje, doświadczenie  zawodowe oraz wiedzę wymaganą na w/w stanowisku.

Kłomnice, dnia  07.01.2019 r.

 

Podpisy Komisji :

1.Barbara Mizera

2. Adam Śliwakowski

3. Ewa Dąbrowska