główna zawartość
artykuł nr 1

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

W dniu 23.08.2011 roku Klub Sportowy „WARTA” Zawada złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Propagowania sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Kłomnice w okresie od 01.09.2011r do 30.09.2011r. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 r, Nr 234, poz. 1536).

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,  do Urzędu Gminy Kłomnice, pokój 209.

Załączniki:
Oferta632 KB