główna zawartość
artykuł nr 1

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W dniu 05.07.2011 roku Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zorganizowania XX Festynu Sportowo- Rekreacyjnego Dni Sportu w Rzerzęczycach w okresie 30- 31.07.2011 r. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r, Nr 234, poz. 1536).

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni  od dnia zamieszczenia oferty,  do Urzędu Gminy Kłomnice, pokój 209.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1673 KB
Załącznik nr 2357 KB