główna zawartość
artykuł nr 1

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.10.04

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.10.04.

Urząd Gminy

39 715 785,-
GOPS58 602,-
Oświata12 438 573,-
Instyt. kultury432 334,-